Όροι χρήσης

1. Όροι
Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από  τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας και της Χρήσης της, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται η χρήση ή πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα διάταξη πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο.

2. Άδεια Χρήσης
α. Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) στην ιστοσελίδα Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. για προσωπική χρήση, μη παροδική, εμπορική προβολή. Αυτή η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και στο πλαίσιο της παρούσας άδειας δεν επιτρέπεται:
i. Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε υλικό.
ii. Χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς, ή για οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση (εμπορική ή μη εμπορική).
iii. Προσπαθήσετε να αποκωδικοποιήσετε οποιουδήποτε λογισμικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. .
ίν. Αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από το υλικό.
v. Μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή σε οποιονδήποτε άλλο server.
β. Αυτή η άδεια παύει να ισχύει αυτόματα σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και μπορεί να καταγγελθεί από την Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. ανά πάσα στιγμή. Μετά τον τερματισμό προβολής των υλικών αυτών ή μετά τη λήξη της άδειας αυτής, θα πρέπει να καταστρέψει κάθε λήψη υλικών στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης
Το υλικό για την ιστοσελίδα Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε.  παρέχονται “ως έχουν”. Η εταιρία Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η εταιρία Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν κάνει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο ή με άλλο τρόπο σχετικά με τα υλικά ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό το site.

4. Περιορισμοί
Σε καμία περίπτωση η εταιρία  Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής εργασιών) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών για την ιστοσελίδα Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε . στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν η  Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει κοινοποιηθεί προφορικώς ή εγγράφως για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σε έμμεσες εγγυήσεις, ή περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις
Τα υλικά που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. θα μπορούσαν να περιέχουν  τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η εταιρία  Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή ή  πλήρη. Η Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να κάνει αλλαγές στα υλικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, πως δεσμεύεται να ενημερώνει τα υλικά.

6. Σύνδεσμοι
Η εταιρία Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το Διαδίκτυο τόπο του web και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των σύνδεσμο στον εν λόγω χώρο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει έγκριση από την εταιρία  Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. για τον χώρο αυτό. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσεως των τροποποιήσεων
Η Εταιρία Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε αξίωση σχετική με την ιστοσελίδα Κυρίτσης Ορθοπαιδικά Α.Ε.Β.Ε. θα πρέπει να διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Καλάθι
Προϊόντα 1
Ανατομικά Δερμάτινα Σαμπό U9200 Loren - N.36
Ανατομικά Δερμάτινα Σαμπό U9200 Loren - N.3666,00 
Διαγραφή
Σύνολο καλαθιού 66,00  (με ΦΠΑ)